Hľadať výraz na stránke:

Hľadať výraz na internete:

Montáž okien, chyby pri montáži okien

Montáž je jednou z najdôležitejších činností spojených s výmenou okien. Aj prvotriedne okno bez odbornej montáže stráca na svojej kvalite. Jeho správne vyhotovenie a osadenie Vám však zabezpečí splnenie požadovaných fyzikálnych vlastností:

• požadovaný tepelný odpor styku
• požadovaný vlhkostný režim s vylúčením kondenzácie vodnej pary
• vzduchová nepriezvučnosť
• škárová nepriezvučnosť vyplývajúca z hygienicky potrebnej výmeny vzduchu
• vodotesnosť, ktorá zabráni vnikaniu vody do styku
• životnosť okien

Pri montáži sa používajú montážne peny a pri vyspravení sa montujú lišty zabezpečujúce správnu tesnosť a dilatáciu okna. Pri použití len samotnej PUR peny môže vplyvom prieniku vodných pár do tohto priestoru dôjsť k narušeniu izolantu, prípadnému premŕzaniu a vzniku plesní.

Z vonkajšej strany je vhodné použiť vodovzdorný a paropriepustný izolant (napr. polyuretánové pásky), z vnútornej parozábrany (tieto materiály je možné ďalej povrchovo upraviť). Okná sa uchytávajú na kotvy prípadne na vruty podľa technických požiadaviek a typu stavebných materiálov, do ktorých sú montované. Okno sa vždy osádza po zložení krídel aby sa mohli vytvoriť vodovážne uloženie okna, čím je zachované správne rozváženie pre kovanie krídel a v budúcnosti nevznikajú problémy s častým nastavovaním, taktiež poškodením kovania krídel.

Neprofesionálna montáž však môže dobré technické parametre kvalitného okna zredukovať a veľmi často sa stáva, že tepelno a zvukoizolačné vlastnosti okna nie sú po montáži rovnaké ako vlastnosti výplne okenného otvoru .Preto sa odporúča zameriavať okná až vtedy, keď sú známe kompletné skladby podláh a stien vrátane omietok a zatepľovacieho systému.

Častou chybou samotnej montáže je aj použitie nedostatočného, prípadne veľkého množstva montážnej peny, ktorú potom treba orezávať. Tým sa naruší jej štruktúra a vplyvom slnečného žiarenia sa urýchli degradácia celej pripájacej škáry. To znamená, že aj po minimálnom vniknutí vlhkosti do montážnej peny klesá jej tepelná i zvukoizolačná schopnosť.

Preto sa odporúča prekrývať montážne peny páskami, ktoré chránia pripájaciu škáru z interiéru pred vnikaním vlhkosti (parozábrana) a z exteriéru pred UV žiarením (paropriepustná páska).

Viac o kotviacej technike a páskach na www.denbraven.sk

Chybou montáže je aj nedostatočné vycentrovanie a uloženie okna pred samotnou fixáciou okenného rámu, čo má za následok nedokonalé tesnenie krídla v ráme a následné zatekanie. Ak sa okno osadí správne, jeho okenné krídlo sa v pootvorenej polohe samočinne neotvára ani nezatvára. Detail osadenia okna v otvore musí prenášať zaťaženie okna do obvodového muriva cez kotviace prvky, vyrovnávať pohyby rôznych konštrukčných materiálov a kompenzovať nerovnosti stavebného otvoru. Cez nesprávne zhotovenú pripojovaciu škáru okna uniká teplo, predlžuje sa návratnosť investície a zhoršujú sa užívateľské vlastnosti okna (rosenie, tvorba plesní, podfúkavanie parapetu).
Dodatočné odstraňovanie porúch, ktoré vznikli chybou montáže okien, je pomerne náročná a nie lacná záležitosť. V takom prípade treba ostenie z vonkajšej i vnútornej strany osekať, pripájaciu škáru zaizolovať a ostenie opäť omietnuť, čo nie je v prípade funkčného a zariadeného interiéru jednoduché. Práve osadenie okna sa preto nesmie podceňovať