Hľadať výraz na stránke:

Hľadať výraz na internete:

Dreviny

  • smrek cink
  • smrek fix
  • borovica cink
  • borovica fix
  • meranti fix
  • dub cink
  • dub fix
  • červený smrek cink
  • durian

Eurohranol

drevina   smrek  
charakteristika   trojvrstvový, lepený z 3 lamiel hrúbky 24 mm - zrezané hrany vo fixných dĺžkach od 500 mm do 3 000 mm alebo ako cinkovaný v dĺžke 6 000 mm  
rozmery   72/82 x 86/115/145 mm  
vlhkosť   12 % +2, -3 % max. rozdiel vlhkosti lamiel 3 % a pre jednotlivé časti cinkovanej lamely je tiež 3 %  
lepenie   lepidlo na báze PVAc D - 4 podľa DIN EN 204 (STN EN 204)  
textúra   lamela A - radiálne rezivo lamela B - poloradiálne a plotangenciálne rezivo lamela C - radiálne - poloradiálne rezivo  
cinky   v lamelách A a C je prípustná dĺžka 300+ mm v stredovej lamele B je 200+ mm  
letokruhy   max. kolmý odstup 6 mm pomer šírok letokruhov pri cinkovanej lamele je max. 1: 1,5 ( neplatí pre lamelu B)  
lepené spoje   nepripúšťajú sa nezlepené spoje lepná škára do 0,1 mm pevnosť cinkového spoja - 75 % lomu v dreve  

Meranti a Durian len vo fixných dĺžkach!